Geschiedenis

Geschiedenis van de school

Op 19 mei 1885 werd door de vereniging "Een school met de Bijbel" een christelijke school geopend in Triemen. Deze was bedoeld voor kinderen uit de wijde omgeving, van Ee tot Twijzel, die lopend naar Triemen kwamen om de lessen bij te wonen. Later kregen de omliggende plaatsen hun eigen christelijke school, zodat tegenwoordig de school bezocht wordt door hoofdzakelijk leerlingen uit Triemen en Westergeest. Tot 1957 was de school gevestigd op het adres De Triemen 33. Daarna betrok men het gebouw aan de Triemen 1a. Dezelfde vereniging had inmiddels ook een kleuterschool opgericht die onder de naam 'It Beukersplak' op 13 april 1970 van start ging in Westergeest. Toen in 1985 de wet op het basisonderwijs van kracht werd, 
zijn de beide scholen samengevoegd, maar het duurde nog drie jaar voordat alle kinderen in het schoolgebouw in de Triemen geplaatst konden worden.

Dit gebeurde in september 1988. Het schoolgebouw werd toen intern verbouwd en uitgebreid waarna op 14 oktober de feestelijke opening plaatsvond. Toen kreeg de school ook zijn huidige naam: "De Bining". Deze naam werd bedacht door mevrouw Anneke Zijlstra en zij wilde er de verbondenheid tussen de kinderen van Westergeest en Triemen, de verbondenheid tussen de dorpen en de band tussen kinderen, ouders en leerkrachten mee uitdrukken.

In juli 2012 is de school verhuisd naar het multifunctionele centrum De Tredder te Westergeest. Samen met het dorpshuis, de tennisvereniging en de kinderopvang wordt invulling gegeven aan de brede schoolgedachte. De school behoudt haar naam,

CBS De Bining.

Adres

CBS de Bining
Eelke Meinertswei 35
9295 KC Westergeest
0511-441486
http://www.cbsdebining.nl

 

Inloggen